XXXXXXXXXXXXהצטרפות לתחנות OiDAתחנות רדיו, פלטפורמות מוסיקה אונליין ויצרני תוכן משקיעים בהגדלת כמות המאזינים במרחב הדיגיטלי באמצעות נגני שידור מתקדמים, אפליקציות סלולאריות והטמעת מערכות הגשת פרסום דיגיטליות.
תהליך זה מאפשר לכמת את ההאזנות בפועל, לפצל את הפרסום בכל פלטפורמה וליצר פריסות ממוקדות קהלי מטרה. על פי נתוני המחקרים, מהלך דיגיטלי זה הגדיל והרחיב את כמות המאזינים לכל תחנה והגדיל את היקפי ההכנסות מפרסום בדיגיטל. אנו נשמח לצרף תחנות רדיו ופלטפורמות נוספות!

אנו מספקים לתחנות רדיו (eliboM, enilnO, MF) פתרון מלא מקצה לקצה, החל מתשתיות דיגיטליות ועד מסחור החשיפות והגדלת היקפי ההכנסות מפרסום.


לפרטים נוספים ויצירת קשר לחץ כאןOIDA בפייסבוק